Cursus Praktisch Digitaal Archiverencursus Praktisch Digitaal Archiveren

Maak digitaal archiveren effectiever door deze eendaagse cursus

Brieven, notulen/verslagen, contracten, facturen, projectplannen, begrotingen, beleidsnotities enzovoort. Er gaat nogal wat om in een organisatie. Steeds vaker komen deze documenten in digitale vorm voor en moeten ze als zodanig bewaard worden. En ook nog eens op een manier dat ze makkelijk terug te vinden zijn.

Weet u niet goed hoe u om moet gaan met die groeiende hoeveelheden digitale documenten en e-mail die bewaard moeten worden? U bent niet de enige.

Jadis biedt u in dat geval een eendaagse cursus "Praktisch Digitaal Archiveren" aan die vooral praktische richtlijnen en methodes aanreikt. Zo bent u voortaan in staat om de archivering van met name digitale documenten binnen uw organisatie effectiever te laten verlopen.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De training is bestemd voor algemeen secretaresses, directiesecretaresses, office managers, administratieve krachten, projectassistenten en verder iedereen die in zijn/haar dagelijkse werk met archivering te maken krijgt.

Waar en wanneer vindt de cursus plaats?

De cursussen worden door Jadis regelmatig gegeven. Stuur een e-mail of vul het aanvraagformulier in voor meer informatie over data, locatie en prijs.
De cursusdag duurt van 9.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

Overig

Na afloop van de training ontvangen de cursisten een op naam gesteld bewijs van deelname.
Betaling van het cursusgeld vindt achteraf plaats.
Op deze cursus zijn de cursusvoorwaarden van Jadis van toepassing.